top of page

CONSULTANCY & Training

Systemen kunnen vastlopen. Dit kan zich voordoen op medewerker-, op team- of op organisatieniveau. Samen met jullie onderzoek ik wat het vraagstuk is. Soms is het probleem direct helder, soms vraagt het wat diepgaander onderzoek.

 

Door middel van mijn aanwezigheid op de werkvloer en gesprekken met de teamleden en andere betrokkenen maak ik een analyse van de ontstane situatie. Ik kijk hierbij breed in de context, want ‘alles doet mee.’ Ik zoom uit om het geheel te kunnen zien.

 

Met een frisse systemische blik kijk ik waar er werkelijk verstoring is en neem jullie hierin mee. Ik stel vooral vragen, meestal in de onderstroom. Ik kijk samen met jullie naar wat er nodig is om het systeem weer in beweging te krijgen.

 

Ik begeleid systemische teamsessies waarin de verstoring besproken wordt. Ik benoem gerust de symptomen in de onderstroom die ik waarneem, of de zogenaamde 'roze olifant in de ruimte.' Dat doe ik niet om te plagen, maar om bewustwording en daardoor beweging te creëren. Samen met het team ga ik op zoek naar de mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

 

Naast bovenstaande verzorg ik trainingen op maat.

Ook werd ik veertien  jaar als consulent ingezet door het CCE (centrum voor consultatie en expertise) in vastgelopen situaties in de complexe langdurige zorg voor verstandelijk gehandicapten, de psychiatrie, het speciaal onderwijs en in gezinnen. Dit doe ik vanuit mijn 30+ jaar werkervaring, dus met de voeten in de klei, in de langdurige gezondheidszorg met cliënten, teams, gedragskundigen en managers.

Monique de Heer systemische coaching.jpg
bottom of page